Artykuł w APA/Elektronik o systemie Erika


Erika to nowe rozwiązanie firmy Reiku
pozwalające uniknąć uszkodzeń
pakietów dress pack w robotach. Erika automatycznie przenosi systemy
ochrony kabla, synchronizując wykonywane ruchy z każdą operacją
ramienia robota. Tym samym eliminuje się potencjalne wysokie obciążenia
mechaniczne, które działają na pakiet dress pack w konwencjonalnych
systemach kompensacji długości, zmniejszając w efekcie koszty napraw
i częstotliwość wymiany osprzętu.

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem i odwiedzenia strony naszego partnera firmy EX-BOX: prezentacja Ex-Box

www.ex-box.pl