Obudowy


Obudowy stanowią nieodzowną osłonę wszystkich urządzeń i muszą być stosowane ze względów funkcjonalnych i estetycznych.

MERA EX Sp. z o.o. oferuje:

Obudowy aluminiowe charakteryzują się dużą sztywnością i wysoką odpornością na uderzenia, dobrą odpornością na agresję chemiczną, szerokim przedziałem temperatur roboczych, dobrymi właściwościami odprowadzania ciepła, łatwością uziemienia oraz dobrym ekranowaniem przeciw zakłóceniom RFI.

Obudowy ze stali cechują się: dobrą wytrzymałością mechaniczną, gładkością powierzchni, odpornością na działanie agresywnych czynników otoczenia. Dzięki temu znajdują zastosowanie przy produkcji wyrobów w takich dziedzinach jak:

  • przemysł spożywczy i farmaceutyczny,
  • przemysł opakowań, także dla produktów spożywczych,
  • urządzenia pracujące w środowiskach agresywnych,
  • obszary, gdzie wymagana jest kompatybilność elektromagnetryczna (EMC),
  • urządzenia, gdzie konieczne jest utrzymanie higieny.

Obudowy z tworzyw sztucznych najczęściej wytwarzane są z poliwęglanu, ABS-u i poliestru zbrojonego włóknem szklanym.

Obudowy z poliwęglanu charakteryzują się odpornością na agresję chemiczną, wysoką odpornością na uderzenia mechaniczne, małym ciężarem właściwym, szerokim zakresem temperatur roboczych, własnością samo gaszenia się, doskonałymi właściwościami izolacyjnymi, dostępnością w wersji przezroczystej, łatwą obróbką skrawaniem. Nie posiadają właściwości ekranowania przed zakłóceniami RFI.

Obudowy z ABS-u (akrylonitryl-butadien-styren) posiadają wiele zalet obudów z poliwęglanu przy jednocześnie niższej cenie. Są one jednak mniej odporne na uderzenia, nie mają odporności na promieniowanie UV i zdolności ekranowania na zakłócenia RFI, nie mają też właściwości samogasnących. Nie zaleca się stosowania ich na zewnątrz budynków.

Obudowy z poliestru zbrojonego włóknem szklanym charakteryzują się sztywną konstrukcją, wysoką odpornością na uderzenia, doskonałą odpornością na korozję i agresję chemiczną, wysoką odpornością na zawilgocenia, dobrymi właściwościami izolacyjnymi, szerokim zakresem temperatur roboczych oraz odpornością na ogień. Nie posiadają jednak możliwości ekranowania przeciw zakłóceniom RFI, są trudne w obróbce skrawaniem; brak możliwości ich wtórnego przerobu.

Ze względu na funkcje specjalne, jakie spełniają obudowy można wyróżnić:

  • obudowy przeciwwybuchowe, tj. obudowy przeznaczone do zabudowy urządzeń eksploatowanych w strefach zagrożonych wybuchem,
  • obudowy przeciwogniowe, tj. obudowy wytrzymujące przez określony czas (20,60, 90 minut ) narażenie ogniowe w czasie pożaru (E20, E60, E90).

Obudowy przeciwogniowe stosowane są do instalacji systemów alarmowych przeciwpożarowych (zasilanie wind i wyjść awaryjnych, klap oddymiających itp).

Informacje o obudowach obejmują szereg danych technicznych takich jak rodzaj materiału, stopień ochrony (IP-Ingres Protection), kolor obudowy, gabaryty obudów, lub zakres wymiarów gabarytowych od najmniejszego do największego w mm, zakres temperatury, w której obudowy mogą pracować, właściwości zagrożenia toksycznego (np. wydzielanie lub nie halogenków), właściwości palne, (np .tworzywa samogasnące), a także właściwości dot. ochrony elektromagnetycznej (EMC), czy też odporność na promieniowanie ultrafioletowe.

Akcesoria, jako wyposażenie, które można zastosować w danej obudowie stanowią ważny element oferty. Są to: komory bateryjne, klawiatury membranowe, płyty czołowe, płyty montażowe, zawiasy wewnętrzne lub zewnętrzne, uchwyty do mocowania obudowy na ścianie czy szynie DIN, obejmy zewnętrzne, prowadnice do wsuwania wewnątrz obudowy kart płytek obwodów drukowanych, drzwiczki pełne lub przeszklone, zamki oraz komory na złączki elektryczne wraz z naciętymi otworami pod przepusty kablowe.

Obudowy 19″ stanowią odrębną grupę obudów wykonanych w systemie 19″, obejmującą szkielety nośne i kasety. Niektóre z nich zostały przebadane wg. niemieckich norm kolejowych (Bundesbahnnorm BN 411002) i są dopuszczone do stosowania we wszystkich urządzeniach elektronicznych w pojazdach szynowych.

Szafy telekomunikacyjne, szafy energetyczne, szafy teletransmisyjne oraz obudowy instalacji telewizji kablowej stanowią odrębną grupę obudów. Obudowy do systemów dostępowych szerokopasmowych są przystosowane do montażu urządzeń telekomunikacyjnych i zasilających zgodnie z wymogami TP SA.